Billboard, Citylight

Billboard (Jumbo) plakati se štampaju na tzv. “Blue Back” kvalitetnom bezdrvnom papiru. “Blue Back” papir karakteriše vodootpornost, težina od 100-140 g/m², plava pozadina i visok stepen neprovidnosti kao zaštita od “probijanja” prethodne reklame pri ljepljenju.

Za štampu Billboard (Jumbo) plakata na “Blue Back” papiru koristimo printere velikog formata i solventne boje otporne na vodu, UV zračenje i razne vremenske nepogode.

Billboard (Jumbo) plakate štampamo iz više segmenata, sa bijelim prepustima po 2-3cm sa bočnih ili svih strana, radi lakšeg ljepljenja i uklapanja sadržaja, a sve u skladu sa zahtjevima i standardima OOH provajdera. Plakate pakujemo u rolne, svi segmenti su numerisani, a svaki plakat nosi i oznaku vizuala (idejnog rješenja) na plakatu. Za plakate većih formata štampamo manji prikaz plakata (“thumbnail”) i svih segmenata.

Formati Billboard (Jumbo) plakata: 4x3m, 4x6m, 8x3m, 5.1×2.4m, 10.2×2.4m, 5x3m, 10x3m, 10x5m, 5x10m.

Citylight plakati se štampaju u visokoj rezoluciji na bijelom poster papiru težine 140-200 g/m². Plakati imaju visok stepen providnosti zbog pozadinskog osvjetljenja Citylight reklamnih panoa.

Za štampu Citylight plakata koristimo printere velikog formata i solventne boje otporne na vodu, UV zračenje i razne vremenske nepogode.

Citylight plakate štampamo u skladu sa dimenzijama, instrukcijama i standardima OOH provajdera. Plakate pakujemo u rolne, a svaki plakat nosi i oznaku vizuala (idejnog rješenja) na plakatu.