Korisni savjeti

Molimo da nam sve grafičke pripreme za štampu dostavite u CMYK-u i u jednom od sljedećih fajl formata: TIFF, PDF, PSD, CDR, AI, JPG.

CMYK – standardna paleta boja koje se koriste u procesu digitalne štampe u boji: Cyan (cijan), Magenta (magenta), Yellow (žuta), and Key (ključna, crna). Kod CMYK palete bijela boja je osnova podloge na kojoj se štampa, dok je crna boja rezultat kombinacije svih boja iz palete.

U zavisnosti od željenog kvaliteta i namjene štampanog materijala, grafičke pripreme za štampu je potrebno prilagoditi, te dostaviti u određenom omjeru (1:1, 1:5, 1:10, 1:20, itd.) i određenoj rezoluciji (72dpi, 100dpi, 150dpi, 300dpi, 500dpi, itd.).

Primjeri za dostavu grafičkih priprema za štampu za određenu namjenu:

Billboard: CMYK, 1:10, 300dpi
Billboard: CMYK, 1:1, 72dpi
Citylight: CMYK, 1:1, 100dpi

Na ime prihvaćene ponude za štampu možete očekivati da ćemo Vam dostaviti i detaljne informacije sa potrebnim smjernicama za prilagođavanje i dostavu grafičke pripreme za štampu.

Grafičke pripreme za štampu možete nam dostaviti na prenosnim medijima (CD, DVD, USB, USB-HDD), poslati na e-mail  (do veličine 25MB) ili dostaviti putem servisa za slanje velikih fajlova – npr. www.filedropper.com