Kontakt

 

MEGATONE d.o.o.
Veljka Mlađenovića bb
(Poslovna zona, INCEL)
78000 Banja Luka, BiH

Tel/fax: 051/922-994
Mob: 066/543-333

JIB: 4403199640005
PIB: 403199640005
Žiro-račun: 555-007-00225896-17

Logotip u vektorima: link (EPS/CDR)